DE VROUW ALS SPIL VAN HET VERZET

DE VROUW ALS SPIL VAN HET VERZET

DE VROUW ALS SPIL VAN HET VERZET

 

Zaterdag 3 november hebben de vrijwilligsters van Tip/VVV Neede een bezoek gebracht aan de tenstoonstelling "De vrouw als spil van het verzet" in het onderduikmuseum te Aalten.

Iedereen is onder de indruk en overtuigd dat deze tentoonstelling zeer de moeite waard is voor jong en oud. De vrijwilligsters geven graag meer informatie over het Onderduikmuseum en "De vrouw als spil van het verzet". 

5 oktober 2018 t/m 19 mei 2019

In de tentoonstelling ‘De vrouw als spil van het verzet’ wordt voor het eerst duidelijk dat het aandeel van vrouwen in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog uiterst belangrijk is geweest. Deze geschiedenis wordt verteld door de mensen die er bij waren via bronnenmateriaal zoals brieven, dagboeken, film en foto’s.

Het Nationaal Onderduikmuseum Aalten belicht de vaak essentiële betekenis van de vrouwen in hun rol als ‘managers’ van het verzet. Doordat vanaf 1933 in de grensstreek het verdrukkende regime van de nazi’s duidelijk voelbaar was, werd direct na de inval in Nederland door Helena Theodora Kuipers-Rietberg (alias Tante Riek) de oprichting van het georganiseerde landelijke netwerk Hulp aan Onderduikers (LO) geïnitieerd. Zij was het die dominee Fredrik Slomp (alias Frits de Zwerver) overhaalde daaraan mee te werken.

LIGGING

Het museum is gevestigd in de grensgemeente Aalten, direct aan de grens van Nederland en Duitsland waardoor de tegenstelling bezetter en bezette een eigen betekenis krijgt. Dat wordt versterkt door de verschillende verbindingen die er waren over en weer. De lange geschiedenis en het mooie coulisselandschap van Aalten en het eeuwenlange geschiedenis van samen wonen en werken vormen daarbij een rijke bron en aantrekkelijke setting.

De expositie maakt deel uit van 2018 Jaar van Verzet

Details

Datum
1 november 2018