<

De Needse Berg

De Needse Berg

De Needse Berg ligt 34 meter boven zeeniveau in het Needse landschap. Er zijn verschillende wandel- en fietsroutes door dit prachtige natuurgebied uitgezet. De routes zijn te koop bij  VVV Neede.

Volgens een legende is de berg ontstaan door een reus uit Duitsland die met een zak zand de Zuiderzee wilde dempen. De zak scheurde echter te vroeg en liet zo de Needse Berg ontstaan.                     

Feitelijk is de Needse Berg een stuwwal die zo'n 150.000 jaar geleden gevormd is in de voorlaatste ijstijd, het Saalien. Afzettingen uit verschillende perioden komen hier dicht bij elkaar aan de oppervlakte. Eén tussenijstijd met als kenmerk gestuwde klei met versteend hout, wordt Needien genoemd. Deze afzetting in Neede is grondig onderzocht. In deze lagen heeft men haaientanden en walvisbotten gevonden en komt de zoetwaterslak Viviparus Diluvianus zeer algemeen voor.

Ook zijn er zoogdierresten aangetroffen, waaronder een kaakfragment van een fossiele woudolifant of reuzenolifant en gebitselementen van de fossiele woelmuissoort.

In museum “De Scheper” te Eibergen kunt u deze vondsten bewonderen.

Uit deze stuwwal is van 1825 - 1954 klei en zand gewonnen, onder andere voor de steen- en dakpannenindustrie.

Diepe kuilen waren daar het gevolg van. Op de bodem van de oude kleigroeven staat nu water. De voormalige zandgaten zijn juist erg droog.

De exploitatie van de typische geologische verschijnselen heeft de natuurwaarde op het huidige niveau gebracht.

Door verschil in hoogte, vochtgehalte en voedselrijkdom van de grond is een biotoop ontstaan, waar zich een rijke en gevarieerde flora en fauna heeft ontwikkeld, zoals de gevlekte orchis, salomonszegel en klein springzaad.

 

Foto's

Details

Soort evenement
QR De Needse Berg

Waar
Neede