<

Huize De Kamp

Huize De Kamp

Boven de hoofdtoegangsdeur in de westgevel staat te lezen: “AEDIFIC Ao 1636”. In dat jaar bouwde jonker Otto van Gansneb, genaamd “Tengnagel”, Huize De Kamp, een havezate, zoals er in die tijd vele in de Achterhoek stonden.

Een havezate was een woning voor de kleine landadel, voorzien van bestuurlijke rechten. Huize De Kamp maakte deel uit van het Borculose ridderschap en is het enige huis, dat resteert uit deze tijd. De overige 13 zijn verdwenen.

In de eerste helft van de 16e eeuw was het eigendom van het geslacht “Barmentloo”. In 1551 kocht Reinier Tengnagel het. Daarna vinden wij als eigenaar nog het geslacht Van Wyck.

De laatste 2 eeuwen behoorde het huis aan de familie Becking, die het in 1789 liet renoveren.

Tot de havezate behoren een boerderij, die gebouwd moet zijn in 1638 en een beheerderswoning, die van vrij recente datum is en op de plek staat waar voorheen een “schöppe”, ook wel koetshuis, stond.

Naast de schuur is een waterput uit 1609, gehouwen uit Bentheimer zandsteen en voorzien van de familiewapens van Van Wyck en Tengnagel.

Rond het huis lag een gracht, die 100 jaar geleden is gedempt. In 1991 echter is de gracht opnieuw uitgegraven, waarbij veel archeologische vondsten zijn gedaan.

De gewelfde kelderruimte heeft vroeger gediend als opslagruimte. Ook werd de ruimte begin deze eeuw gebruikt voor het zouten en drogen van hammen, alvorens die door het Needse Verzendhuis werden verzonden naar afnemers, liefhebbers, voornamelijk in het westen van ons land.

Sinds 1977 was het huis in het bezit van, eerst de gemeente Neede, later Berkelland.

In de periode 1983-1989 werden de havezate, het koetshuis en de gracht gerestaureerd. De archeologische vondsten die daarbij gedaan zijn werden toen in de kelder van Huize de Kamp tentoongesteld. In 2014 is de oude havezate verkocht.

Het huis is prachtig gelegen aan de zuidkant van Neede in een parkachtig landschap, waar u zich, toch zo dicht bij de bewoonde wereld, in alle jaargetijden, overvallen zult voelen door de rust van de natuur.

Vele fiets- en wandelroutes leiden langs het havezate.

Laat u zich hierover informeren bij TIP/VVV Neede.

 

 

Foto's

Details

Soort evenement
QR Huize de Kamp

Waar
Neede