<

SEN 76 Zomerfeesten NEEDE Bedrijvenuurtje

SEN 76 Bedrijvenuurtje NEEDE

Net als voor­gaande jaren is er op vri­jdag­mid­dag weer het bedri­jvenu­urtje. Het bedri­jvenu­urtje is inmid­dels niet meer weg te denken uit het feestpro­gramma. Er doen ieder jaar meer onderne­mers aan mee. In een onged­won­gen sfeer samen met andere bedri­jven uit Neede onder een reuzepara­chute een hapje en drankje nut­ti­gen slaat duidelijk aan.
Het bedri­jvenu­urtje vindt plaats op vri­jdag­mid­dag 21 augustus 20 van 16.00 uur tot 20.00 uur.

EEn natuurlijk is ook DJ Jordy weer van de partij om de stemming er nog meer in te krijgen. Dit jaar aangevuld met een gastoptreden van Party Kryner!n natuurlijk is ook DJ Jordy weer van de partij om de stemming er nog meer in te krijgen. Dit jaar gevuld met een gastoptreden van Party Kryner!

Voor het bedri­jvenu­urtje kunt u natu­urlijk weer gebruik maken van de spe­ciale con­sump­tiemu­nten tegen een gere­duceerd tarief. Deze munten kun­nen via onder­staand for­mulier besteld wor­den. De munten zijn uit­slui­tend tij­dens het bedri­jvenu­urtje te gebruiken, behalve bij de De Timp, hier kunt u de munten de gehele feestweek inleveren.

 

De munten zijn don­derdag­mid­dag van 14.00 uur tot 16.30 uur af te halen bij de muntenkassa in de feesttent. De munten zijn uit­slui­tend in de voorverkoop te bestellen tegen gere­duceerd tarief. Op de mid­dag zelf, zijn er uit­er­aard nor­male blauwe SEN munten te verkri­j­gen tegen de nor­male prijs.

Wij hopen u en uw medew­erk­ers op vri­jdag­mid­dag 21 augus­tus op ons feestter­rein te mogen begroeten.

 

 

Details

Soort evenement
Evenementen

Wanneer
21 augustus 2020 vanaf 16:00 tot 21:00

Waar
Oranjelaan 7161 CT, Neede

Categorieën