SEN 76 Zomerfeesten NEEDE Bedrijvenuurtje

SEN 76 Bedrijvenuurtje NEEDE

Net als voor­gaande jaren is er op vri­jdag­mid­dag weer het bedri­jvenu­urtje. Het bedri­jvenu­urtje is inmid­dels niet meer weg te denken uit het feestpro­gramma. Er doen ieder jaar meer onderne­mers aan mee. In een onged­won­gen sfeer samen met andere bedri­jven uit Neede onder een reuzepara­chute een hapje en drankje nut­ti­gen slaat duidelijk aan.
Het bedri­jvenu­urtje vindt plaats op vri­jdag­mid­dag 24 augus­tus 18 van 16.00 uur tot 21.00 uur.

Voor het bedri­jvenu­urtje kunt u natu­urlijk weer gebruik maken van de spe­ciale con­sump­tiemu­nten tegen een gere­duceerd tarief. Deze munten kun­nen via onder­staand for­mulier besteld wor­den. De munten zijn uit­slui­tend tij­dens het bedri­jvenu­urtje te gebruiken, behalve bij de De Timp, hier kunt u de munten de gehele feestweek inleveren.

De munten zijn don­derdag­mid­dag van 14.00 uur tot 16.30 uur af te halen bij de muntenkassa in de feesttent. De munten zijn uit­slui­tend in de voorverkoop te bestellen tegen gere­duceerd tarief. Op de mid­dag zelf, zijn er uit­er­aard nor­male blauwe SEN munten te verkri­j­gen tegen de nor­male prijs.

Wij hopen u en uw medew­erk­ers op vri­jdag­mid­dag 25 augus­tus op ons feestter­rein te mogen begroeten.

 

 

Details

Soort evenement
Evenementen

Wanneer
23 augustus 2019 vanaf 16:00 tot 21:00

Waar
Oranjelaan 7161 CT, Neede

Categorieën